www.archplus.pl - KLESZCZOWA - WŁOCHY

Projekt zakłada powstanie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym: budynku A - z częścią usługową od ulicy Kleszczowej i budynku B – w głębi działki. Projekt realizowany w 2 etapach.