www.archplus.pl - KLESZCZOWA - WŁOCHY

Na potrzeby procedur administracyjnych opracowano koncepcyjny projekt urbanistyczno-architektoniczny uzasadniający rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne inwestycji mieszkaniowej z uwzględnieniem charakteru istniejącej zabudowy miejscowej i okolicy. Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną w Legionowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 43D. Projekt zakłada powstanie pięciu kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z wyodrębnioną częścią usługowo-handlową w parterze i garażem podziemnym.