www.archplus.pl - SOBIESKIEGO - LEGIONOWO

Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową w parterze, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną w Legionowie przy ul. Sobieskiego 6. Projekt zakłada powstanie pięciu kondygnacyjnego budynku mieszkalnego z wyodrębnioną częścią usługowo-handlową w parterze i garażem podziemnym.

 

Wizualizacja budynków